17:34

Olenderski Park Etnograficzny

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce jest pierwszym w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. 

Park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Zagroda z Kaniczek

Na powierzchni ponad 5 ha zrekonstruowano olenderską wieś o najbardziej charakterystycznym układzie, tzw. rzędówkę bagienną. Znajdują się 3 pełne zagrody składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w. 

Zagroda z Kaniczek

Obiekty te to najcenniejsze, zachowane do dnia dzisiejszego, przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich. 

Zagroda z Gutowa


Zagroda z Gutowa pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX w. Pod jednym dachem znajduje się część mieszkalna wzniesiona z drewna oraz część inwentarska, murowana z cegły. 

Zagroda z Niedźwiedzia Zagroda pochodzi z lat 90. XVIIIw. Jest przykładem jednobudynkowej zagrody liniowej. Jako jedyna w całym pasie nadwiślańskim ma zachowaną drewnianą część mieszkalną i inwentarską w konstrukcji wieńcowej oraz szkieletową stodołę. 

Zagroda z Kaniczek


Zagroda z Kaniczek pochodzi z 1757 r. Datę budowy, inicjały budowniczego (MP) i właściciela domu (MP)umieszczono na froncie wystawki podcieniowej wspartej na czterech słupach.Zagroda ta jest jednym z ostatnich, podcieniowych domów zachowanych na terenie Doliny Dolnej Wisły.Część mieszkalną wzniesiono w konstrukcji wieńcowej, natomiast część inwentarską wymurowano z cegły. We wnętrzu głównej izby na jednej ze ścian zachowała się tapeta z dekoracyjnym wzorem z 1910r.


Wielka Nieszawka ma bogatą historię związaną z osadnictwem olenderskim i menonitami. Ich obecność odnotowana została w tej wsi już na początku XVII w. Do końca II wojny światowej był to jeden z głównych ośrodków życia tej społeczności. Pozostałością po nich jest cmentarz menonicki, do niedawna zapomniany, obecnie uporządkowany.

Jeżeli nie macie planów na weekend, to warto się wybrać. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuje serdecznie za każdy zostawiony komentarz.

Copyright © 2016 small everyday Joys , Blogger